KAP Ansvarlig

Alle nye skytter skal have et skyttenummer og registreres i SOK. Får en ny skytte ikke et skyttenummer og bliver skytten ikke klassificeret på de forskellige discipliner skytten skyder, så kan vedkommende ikke deltage i turneringer og ikke blive tilmeldt stævner, kurser mm. på skydetid.dk.

Alle resultater fra stævner og turneringer afholdt i amtet skal også tilgå den SOK-ansvarlige hurtigst muligt efter afholdelsen af disse, således at skytternes resultater kan blive registreret, så skytten kan være korrekt klassificeret til næste stævne.

Brug nedenstående skema til registreringen og ændringerne af skytter til SOK.

indberetningsblanket.pdf


DDS MENU
DDS VESTJYLLAND
· ÅBNINGSTIDER
· AMTSBESTYRELSE
· UDVALG
· BANEOVERSIGT
· AKTIVITETSKALENDER
FORENINGER
· OVERSIGT
· KAP
SKYTTER
· SKYDETID.DK
· BRUGTE BILER
· STÆVNER
· RESULTATLISTER
· SKYDESKOLE